2022.03.25. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 25-én 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONT:
1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására
90/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

90_22

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 31. § (7)-(7a) bekezdése taxatíve meghatározza az „egyfordulóban” történő rendeletalkotás lehetséges eseteit. Ezen rendelkezés módosítása indokolt oly módon, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének kivételes esetben, sürgős szükség esetén lehetősége legyen egyes rendeletek ugyanazon napirend keretében történő megtárgyalásra és megalkotásra.

Budapest, 2022. március 22.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Top