2021.09.08. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2021. szeptember 8-án (szerdán) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
29/2021., 29/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

29_21    29_2_21    29_21_M01    29_21_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
39/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

39_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
40/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

40_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

4./ Javaslat a magánszálláshely és az egyéb szálláshely szálláshely-szolgáltatás célú működtetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
42/2021. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

5./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról
46/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

46_21

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

6./ Kupakgyűjtő szívek telepítése
28/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

28_21

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő
7./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2022. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra
Sz-49/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_49_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
8./ 2021. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
Sz-50/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_50_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-51/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_51_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10./ Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 33/C. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Heginvest Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-52/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_52_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ A 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatának módosítása (Borbár Kft.)
Sz-53/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_53_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12./ Abou Abdo Roland Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére benyújtott közterület-használat hosszabbítás iránti kérelme
Sz-54/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_54_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

13./ Az Insular-Tech Kft. Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. sz. előtti nem díszburkolatos gyalogjárda, parkoló és útpálya területére benyújtott forgalmi rend változással járó közterület-használat (daruzás) iránti kérelme
Sz-55/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_55_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2021. szeptember 2.

Top