2021.07.14. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2021. július 14. (szerdán) 09.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
14/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

14_21

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők
Indokolás: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján: a polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének az ülés indokát tartalmazó indítványára.

Budapest, 2021. július 12.

Top