2020.07.29. – Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

MEGHÍVÓ

Napirendi pontok:

 

1./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

122/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 122_20_z

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

123_2_20 123_20 123_20_M01 123_20_M02

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_20

 

4./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

118_20

 

5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

117/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 117_20_z

 

6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

121_20 118_2_20

 

7./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére

124/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

124_20_M02 124_20_M03 124_20_M04 124_20 124_20_M01

 

8./ Javaslat a 2020. évi kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására

Sz-168/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_168_20_M01 Sz_168_20

 

9./ Javaslat a szakbizottság által koordinált 3421. számú költségvetési sor felosztására, valamint pályázatok kiírására

Sz-171/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_171_20_M03 Sz_171_20_M04 Sz_171_20_M05 Sz_171_20_M06 Sz_171_20_M07 Sz_171_20_M08 Sz_171_20 Sz_171_20_M01 Sz_171_20_M02

 

10./ Ferencvárosi Kolping Család kérelme

Sz-172/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_172_20 Sz_172_20_M01

 

Top