2020.02.25. – Házbizottság

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése
Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

Budapest, 2020. február 20.

dr. Mátyás Ferenc s.k.
elnök

Top