2020.01.27. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat: 

1./ 2020. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Ideiglenes (vizsgáló-) bizottság felállítása a 2020. január 2-a után Ferencvárosban kialakult parkolási káosz kivizsgálására

Előterjesztő: Gyurákovics Andrea képviselő
Kállay Gáborné képviselő
Zombory Miklós képviselő
Sajó Ákos képviselő
Dr. Bácskai János képviselő
Deutsch László képviselő

29/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

 

Az 1. napirendi pont alatt szereplő 2020. évi forrásmegosztást a Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-én tárgyalja, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően, előzetesen véleményeznie szükséges a Képviselő-testületnek. A 2. napirendi pontra vonatkozólag az előterjesztő képviselők 2019. január 15. napján kezdeményezték rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását.

 

 

Budapest, 2020. január 23.

 

Baranyi Krisztina
polgármester

Top