2019.12.11. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
Sz-357/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Sz-357/2019. sz.; 1. sz. melléklet;

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

215/2019.; 215/2/2019. sz.; 1. melléklet; 2. melléklet;

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
230/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

230/2019. sz.;

 

4./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
222/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

222/2019. sz.;

 

5./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötendő
ellátási szerződés megkötésére
221/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

221/2019. sz.;

 

6./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében
220/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

220/2019. sz.;

 

7./ Javaslat a Horizont Szociális Alapítvány tevékenységének közérdekűvé nyilvánítására
216/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

216/2019. sz.;

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
219/2019. sz., 2019/2/2019. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

219/2019. sz.; 2019/2/2019. sz.;

 

9./ Javaslat az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. és 10. házi gyermekorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására
Sz-350/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

10./ Javaslat a 21. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására
Sz-351/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz-351/2019. sz.;

 

11./ Javaslat az ESZSB 154/2019. (IX.4.) sz. határozatának módosítására
Sz-352/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

12./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-360/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Budapest, 2019. december 5.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

 

Top