2018.11.28. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-450/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-451/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Fekete Nyolcas Bt. Budapest IX. kerület, Ráday u. 9. fszt. I. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti díjfizetésének mérséklése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-452/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A bérlők lakáskérelmeit a szakbizottságnak még a lakásrendelet módosításának decemberi hatálybalépése előtt szükséges elbírálnia.

 

Budapest, 2018. november 27.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top