2018.07.19. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest IX. kerület Mátyás u. 9. pince I. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Budapest Music Center részére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-316/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: Önkormányzati érdek, hogy az előterjesztés tárgyát képező helyiség ne maradjon sokáig üres, mely állapot az önkormányzatnak kizárólag kiadást jelent, bevételt nem.

A helyiség pályázat keretében történő hasznosítása – tekintettel arra, hogy a GB a helyiség pályáztatásáról még nem döntött – több hónapot vesz igénybe, és a hasznosítás megvalósulása bizonytalan, míg most jelentkezett egy potenciális bérlő, aki azonnal bérbe venné, és a helyiségben szükséges felújításokat is elvégezné.

 

Budapest, 2018. július 18.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top