2018.02.01. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-31/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-31/2018. sz.; 1. sz. melléklet 

 

Indokolás:
A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület által kulturális tevékenység céljára kijelölt helyiségek pályázat útján történő bérbeadását. A Képviselő-testület 11/2018. (I.25.) számú határozatával kijelölt helyiség mielőbbi kulturális célú használata érdekében indokolt a pályázat kiírásáról döntést hozó bizottsági ülés összehívása.

 

 

Budapest, 2018. január 31.

Mészáros László s.k.
elnök

Top