2017.06.28. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
117/3/2017.117/4/2017.117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

3./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a Budapest IX., kerület Toronyház u. 3. társasház közös tulajdonában lévő tető felújítására vonatkozó résztulajdonosi döntés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
176/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
163/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zárkörűen Működő Részvénytársaság 2011-2014. évi tevékenységének, gazdálkodásának rendszerellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Sz-237/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a PEB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-276/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2017. június 23.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top