2016.08.31. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésben foglaltak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

165/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

162/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

166/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

167/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5./ Javaslat „A 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása” beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-367/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Budapest, 2016. augusztus 26.

Mészáros László s.k.
elnök

Top