2015.04.22.- József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2015. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésére meghirdetett pályázatok elbírálása
Sz-198/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Sajó Ákos képviselő

 

Indokolás:
A beérkezett pályázatokról a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt, melyhez a bizottság előzetes véleményezése szükséges.

 

 

Budapest, 2015. április 21.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top