2015.03.18. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

65/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

60/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

63/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező változások végrehajtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester

67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1.-11. mellékletek

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi kulturális tevékenységek pályázatának meghirdetésére – 3972. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-122/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére – 3921. költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-121/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi civil szervezetek részére pályázat meghirdetésére – 3922. költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-120/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása meghirdetésére – 3989. költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-119/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-104/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Gyócsi László pályázati elszámolása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-105/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására

Előterjesztő: Mészáros László elnök

Sz-110/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a KEN 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mészáros László elnök

Sz-87/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2015. március 13.

 

Mészáros László s.k.
elnök

Top