2015.02.18. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5/3-7/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I.
fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
29/2015.29/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati
rendeletének megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8/2-4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat Intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai ellátásának felülvizsgálatára az Áht.
megváltozott rendelkezéseire tekintettel

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
31/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
36/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének névhasználatára és
székhelybejegyzés engedélyezésére irányuló kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
32/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a LÉLEK Programmal kapcsolatos további feladatok ellátására

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő
28/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ HPV oltás iránti méltányossági kérelmek

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Sz-40/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Lakhatást segítő támogatások

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-67/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztatók:

 

1./Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
38/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználat 2014. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
39/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2014. évi
működéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
40/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Ferencvárosi Idősügyi Tanács 2014. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
41/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi működéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
42/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatója a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás 2014. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-37/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2014. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-38/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Tájékoztató az ESZSB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-57/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2015. február 13.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top