2015.01.28. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5/2015.; 5/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ 2015. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
211/4/2014. sz.; 211/5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a szociális törvény módosítása miatti, központi költségvetéstől származó bevétel kiesésének
pótlására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő
14/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Parkolási Kft 2010-2013. évi gazdálkodásának teljesítmény ellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző
Sz-468/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a PEB 2014. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-7/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2015. január 23.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top