2014.12.11. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Bak és Társa Kft. Budapest IX. kerület Viola utca 5. szám előtti területre benyújtott közterülethasználat iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-490/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás:
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelemben szereplő eseményre 2014. december 13- án kerül sor. A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelemről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

 

Budapest, 2014. december 9.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top