2013.11.06. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
183/3/2013., 183/4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/3/2013.; 183/4/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ 2014. évi költségvetési koncepció
204/2013., 204/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

204/2013.; 204/2/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
201/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

201/2013. sz.

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
200/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

200/2013. sz.

 

5./ Javaslat FESZOFE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésére és
új Alapító Okiratának elfogadására
209/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

209/2013. sz.

 

6./ Javaslat a Bakáts téri mélygarázs szerződéseinek jogi sorsára
210/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül a közérdekű tevékenységet folytató Roma
Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére
Sz-469/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-469/2013. sz.

 

8./ Hasznosított nem lakás céljára szóló helyiség elidegenítése
Sz-445/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-445/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

9./ Elővásárlási jognyilatkozat a Budapest IX. ker. Üllői u. 17. fszt. 2/a. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti lakásra
Sz-446/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve )

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Futamidő meghosszabbítása a részletfizetési kedvezménnyel eladott Budapest IX. ker. Toronyház u. 5. III.
lh. II. em. 1. szám alatti lakásra vonatkozóan
Sz-447/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-466/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-458/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-465/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Üres lakások műszaki csatolására vonatkozó kérelmek
Sz-448/2013., Sz-457/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-464/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ A GB.145/2013.(V.15.) számú határozatának visszavonása
Sz-459/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

 

17./ A „Házfelügyelői munkakörök betöltésére” kiírandó pályázatok meghirdetéséről, megjelentetéséről hozott GB
255/2013.(X.02.) sz. határozat módosítása
Sz-468/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila, FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

Sz-468/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

18./ A Gazdasági Bizottság ügyrendjének módosítása
Sz-444/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-444/2013. sz.

 

19./ Az önkormányzat és intézményeiben, kötelező önkormányzati feladatot ellátó kizárólagos önkormányzati
tulajdonában álló gazdasági társaságnál, valamint az önkormányzat működtetésében lévő oktatási
intézményekben dolgozók részére szolgálati lakás juttatása
Sz-471/2013. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013.
háromnegyed éves helyzetéről
205/2013., 205/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

205/2013.; 205/2/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató az Ecseri út – Üllői út csomópontnál lévő 6. számú pavilon pályázaton kívüli bérbeadásáról
Sz-449/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-449/2013. sz.

 

3./ Tájékoztató az ingatlan értékbecsléseknél alkalmazott hozamráta mértékéről
Sz-450/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-450/2013. sz.; 1. sz. melléklet 

 

4./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-442/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2013. október 31.

Kandolka László s.k.
elnök

Top