2013.04.25. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a műfüves focipálya megépítésére vonatkozó pályázat benyújtására
90/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2013. sz. 

 

Indoklás:
A 2013. április 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatosan szükséges a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2013. április 22.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top