2012.12.13. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó
előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
320/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a 367/2012. (X.04.) számú KT határozatban foglaltakkal kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
322/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolására, és a végelszámoló megválasztására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
323/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére a Fővárosi
Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
324/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

Indokolás:
A 2012. december 14-i rendkívüli képviselőtestületi ülés napirendjeivel kapcsolatosan szükséges a bizottságok előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2012. december 11.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top