2012.07.09. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati
támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

176/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának
elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

177/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Alapító Okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

184/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

171/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

6./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

170/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

7./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

172/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

187/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-428/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programjának
módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-427/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A HÜB 142/2012. (V.16.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-423/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Akadálymentesítési kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-420/2012., Sz-422/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-421/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012 évi közfoglalkoztatási pályázatairól

Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató

185/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

Budapest, 2012. július 6.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top