2012.04.18. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. A Bp., IX., Telepy u. 2/D-E. (hrsz: 37789) szám alatti ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés tervezet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-260/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

2. Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-250/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-249/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-248/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-261/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. április 13.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top