2012.03.30. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. március 30-án (péntek) 9.00 óra
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./  Közterület-használati kérelmek

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-205-213/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ráday utca, Tompa utcai vendéglátó helyiségek közterület-használatának ellenőrzésére

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgató

Sz-204/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. március 29.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top