2011.12.07. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2. 2012. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós,
Pál Tibor képviselők

 

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5. Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester, Pál Tibor képviselő

 

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

 

8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros Kártyáról szóló 2/2009. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása és hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő

 

10. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő

 

11. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12. Idegenforgalmi adó kiegészítés összegére vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15. Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításából adódó feladatok végrehajtása – II. döntés

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

 

17. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX Zrt. között létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására foglaltak alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

18. Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása a 329/2011. (XI.09.) sz. határozatban foglaltak alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19. 2012. évi lakóház-felújítási program javaslat

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

20. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

21. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában

Előterjesztő: Varga József alpolgármester
dr. Bácskai János polgármester

 

22. BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal, a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

23. Térfigyelő kamerarendszer

Előterjesztő: Hidasi Gábor képviselő

 

24. A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

 

Budapest, 2011. december 2.

Pál Tibor s.k.
elnök

 

Top