Pest vármegye és Országbérlet támogatás!

Március elsejétől Ferencváros Önkormányzata megtéríti* minden, legalább egy éve Ferencvárosban lakó, maximum 23 éves korú, nappali oktatásban tanuló, szociálisan rászoruló** diák Pest vármegye- vagy kedvezményes Országbérlete teljes árát!

Igénylőlap itt.

További információ:
Humánszolgáltatási iroda: +36 1 215 1077/ 317 és 320
e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu 

*A bérlet támogatást az a szociálisan rászoruló** kérelmező veheti igénybe aki legalább 1 éve a IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik, és max. 23 éves életkorú, nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák gyermeke részére megvásárolja a kedvezményes Pest vármegyebérletet vagy a kedvezményes Országbérletet. A támogatási időszak a kérelem benyújtása hónapjának első napjától június 30-áig tart. A megtérítés folyósítása a tárgyhónapra vásárolt bérlet bemutatása után történik.

**Szociálisan rászoruló az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap (28.500,-Ft) 460 %-át (131.100,-Ft), egyedül élő kérelmező esetén, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él a szociális vetítési alap 575%-át (163.875,-Ft) és a szociális törvényben meghatározott vagyonnal (az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap összegének a harmincszorosát, vagyis 855.000,-Ft-ot meghaladja) nem rendelkezik.

Top