Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a kerületi szabályozási tervek egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről.
Top