Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Top