Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021 (…) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Top