728/2020. (XII.18.) számú önkormányzati határozat közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról.

728/2020. (XII.18.) számú önkormányzati határozat közvilágítási hálózat vagyonelemei tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadásáról.

728_2020_melléklet

Top