727/2020. (Xll.17.) számú önkormányzati határozat a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötéséről

727/2020. (Xll.17.) számú önkormányzati határozat a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

727_2020_melléklet

Top