663/2020. (XII.7.) számú önkormányzati határozat a személyi térítési díj elengedéséről.

663/2020. (XII.7.) számú önkormányzati határozat a személyi térítési díj elengedéséről.

Top