656/2020. (XII.04.) számú önkormányzati határozat Bumbar 87 Kft. Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kialakítása céljára benyújtott közterület-használati iránti kérelem.

656/2020. (XII.04.) számú önkormányzati határozat Bumbar 87 Kft. Budapest IX. kerület Berzenczey utca 14/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére vendéglátó terasz kialakítása céljára benyújtott közterület-használati iránti kérelem.

Top