633/2020. (XII.01.) számú önkormányzati határozat hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosításáról.

633/2020. (XII.01.) számú önkormányzati határozat hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosításáról.

Top