618/2020. (XI.26.) számú önkormányzati határozat: A Budapest IX., Vágóhíd u. 6. (hrsz.:38013/2) szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

618/2020. (XI.26.) számú önkormányzati határozat: A Budapest IX., Vágóhíd u. 6. (hrsz.:38013/2) szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

618/2020. (XI.26.) melléklet

Top