489/2022. (XII.8.) sz. Normatív határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. év I. félévi munkatervéről
Top