488/2022. (XII.8.) sz. Normatív határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek részletes tartalmáról és az etikai eljárás szabályairól
Top