239/2021. (IV.20.) számú önkormányzati határozat: Pancot Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére benyújtott közterület-használati iránti kérelme.

239/2021. (IV.20.) számú önkormányzati határozat: Pancot Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 26. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére benyújtott közterület-használati iránti kérelme.

Top