237/2021. (IV.20.) számú önkormányzati határozat a Sugar Free Monkey Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használati iránti kérelméről.

237/2021. (IV.20.) számú önkormányzati határozat a Sugar Free Monkey Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használati iránti kérelméről.

Top