236/2021. (IV.20.) számú önkormányzati határozat a Paris, Texas Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használati iránti kérelméről.

236/2021. (IV.20.) számú önkormányzati határozat a Paris, Texas Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használati iránti kérelméről.

Top