223/2021. (IV.15.) számú önkormányzati határozat személyi térítési díj elengedéséről.

223/2021. (IV.15.) számú önkormányzati határozat személyi térítési díj elengedéséről.

Top