211/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: EPM Consult Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

211/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: EPM Consult Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

Top