210/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: Gamma Vas Szövetkezet Budapest IX. kerület Tompa utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

210/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: Gamma Vas Szövetkezet Budapest IX. kerület Tompa utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

Top