208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: Zora Lamental Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: Zora Lamental Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

Top