205/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: Input Bar & Bistro Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

205/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: Input Bar & Bistro Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme.

Top