176/2021. (III.31.) számú önkormányzati határozat: Vendel Kft. Budapest IX. kerület Vendel sétány – Viola utca 35/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelméről.

176/2021. (III.31.) számú önkormányzati határozat: Vendel Kft. Budapest IX. kerület Vendel sétány – Viola utca 35/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelméről.

Top