174/2021. (III.31.) számú önkormányzati határozat: Gesztro-Kapitány Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelméről.

174/2021. (III.31.) számú önkormányzati határozat: Gesztro-Kapitány Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 20. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelméről.

Top