159/2024. (IV.18.) sz. Normatív határozat Budapest IX. kerület Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 159/2024. (IV.18.) sz. normatív határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Budapest IX. Kerület Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyvét.
Top