136/2021. (III.22.) számú önkormányzati határozat FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról.

136/2021. (III.22.) számú önkormányzati határozat FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról.

Top