383/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat Szia-Helló67 Egyesület támogatásáról.

383/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat Szia-Helló67 Egyesület támogatásáról.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

382/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatóhelyettesi kinevezéshez történő egyetértési jog gyakorlásáról.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

381/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

380/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat: LÉLEK program második szintű elhelyezés keretében bérbeadott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozott időre történő megkötéséről.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

379/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

378/2021. (VI.11.) számú önkormányzati határozat: 2020. évi „Nyitott Egészségnap” szűrővizsgálatra kötött megbízási szerződés megszüntetéséről.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

377/2021. (VI.11.) számú önkormányzati határozat a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő önként vállalt faladatról.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

376/2021. (VI.11.) számú önkormányzati határozat: Padella Hungáry Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használati iránti kérelme.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

375/2021. (VI.11.) számú önkormányzati határozat helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáról.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések

374/2021. (VI.10.) számú önkormányzati határozat a szabadidősport program 2020. évi beszámolóinak elfogadásáról.

 • Határozatok
 • Veszélyhelyzet alatt hozott döntések
Top