Piaci alapú bérlakás-pályázat

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 340/2021. (VI.3.) számú önkormányzati határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 10 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával.

 

A pályázat időtartama:        2021. június 07-től 2021. július 07. napjáig

 

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati csoportjánál (1092 Bp., Bakáts tér 14.) vagy Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

 

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

 

A pályázat benyújtásának módja:

1.) papír alapon:

ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Piaci alapú lakáspályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

A pályázat benyújtásának helye: Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati csoport (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • kitöltött és aláírt jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

  • a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása (pénztári bizonylat vagy a bank által kiadott hivatalos igazolás)

A befizetést az alábbi módokon lehet teljesíteni:

  • a Ferencvárosi Önkormányzat pénztárában történő személyes befizetés /1096 Bp. Lenhossék u. 24-28. IV. em.- nyitvatartási idő: H: 9-11 és 13-15 óráig/,
  • az Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz 2021. július 7-én 16 óráig/ az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)

VAGY

2.) elektronikus úton:

az elektronikus űrlapot az alábbi webes felületen kell kitölteni

Elektronikus űrlap

Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • helyesen kitöltött elektronikus űrlap

(Az űrlap a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

  • kitöltött és aláírt nyilatkozat
  • a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása (pénztári bizonylat vagy a bank által kiadott hivatalos igazolás)

A befizetést az alábbi módokon lehet teljesíteni:

  • a Ferencvárosi Önkormányzat pénztárában történő személyes befizetés /1096 Bp. Lenhossék u. 24-28. IV. em.- nyitvatartási idő: H: 9-11 és 13-15 óráig/,
  • az Önkormányzat K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz 2021. július 7-én 16 óráig/ az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Vagyonkezelési Iroda nyújt személyesen (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje:
hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig),
vagy a 06-1-215-1077/502, 267, 504, 543-as telefonszámokon.